Mlekarica se vrača domov. Dolina, 13.4.1960 - Foto Mario Magajna.
Una donna del latte torna a casa. San Dorligo della Valle, 13/4/1960 - Foto Mario Magajna.

INFORMATORJI

INFORMATORI

Milan Grgič
Padriče, rojen leta 1921, umrl 16.avgusta 1999 - pr M`ceveh
Padriciano, nato nel 1921 e deceduto il 16 agosto 1999

Eleonora Kralj
Trebče 179, rojena 21.februarja 1929 - pr Pálterjih
Trebiciano 179, nata il 21 febbraio 1929

Stanislava Kralj

Trebče, rojena 22. januarja 1904, umrla 21.novembra 1999 - uod Tenka'čo
Trebiciano, nata il 22 gennaio 1904 e deceduta il 25 novembre 1999

Francko Kralj
Trebče, rojen 2. marca 1923 - pr Rôkcih
Trebiciano, nato il 2 marzo 1923
Ivanka Krizmančič
Gropada, rojena 3. junija 1933 - pr Škuofoveh
Gropada, nata il 3 giugno 1933
Danica Marc
Boršt, rojena leta 1910
Sant'Antonio in Bosco, nata nel 1910
Marija Počkar
Padriče, rojena v Markovščini leta 1923 - pr M`ceveh.
Padriciano, nata a Markovšcina nel 1923

Ana Škerlavaj

Opčine 19, rojena leta 1937 - pr Lénkneh.
Opicina 19, nata nel 1937
Silvestra Žagar
Padriče 42, rojena 13. decembra 1920 - Škábčeva
Padriciano 42, nata il 13 dicembre 1920

Škrk Stanislava
rojena Kuret Žirje št.3

FOTOGRAFIJE IN LISTINE

FOTOGRAFIE E DOCUMENTI

Angela Čok, Lonjer / Longera Marija Ivančič, Milje / Muggia Kristina Kovačič, Bani / Banne Elena Kralj, Trebče / Trebiciano Eleonora Kralj, Trebče / Trebiciano Francko Kralj, Trebče / Trebiciano Mario Magajna, Trst / Trieste Danica Marc, Boršt / San Antonio in Bosco Radovan Šemec, Prečnik / Precenico Silvestra Zagar, Padriče / Padriciano

VIRI IN LITERATURA

Covre, Pietro: Le dolci "signore del latte".Un ricordo delle "donne del contado" che scendevano dall'Altipiano. Il Piccolo. Trieste, 23.1.1991; Favetta, Bianca Maria: Trieste costumi e mestieri dai documenti dell'Ottocento, Edizioni Fachin, Trieste 1988; Fischer, Ivan: Bazoviško mleko. Razvoj motorizacije je zajel tudi naše mlekarice. Revija Dan mesecnik št. 2, Zalozništvo trzaškega tiska, Trst 1973; Guštin, Vesna: Tema je še bila, ko je zjutraj petelin budil. Primorski dnevnik.Trst, 20.11.1994; Pahor, Ziva: Mlekarice, Mladinska revija Galeb, Trst 1998; Šinkovec, Črtomir: Uganka. Ciciban. Revija za šolarje, štev. 3, november 1998, Zalozba mladinska knjiga; Tržaško ozemlje: zemljevid s krajevnimi in ledinskimi imeni. Slovenska matica in ZTT, Ljubljana - Trst 1977; Fotografski arhiv Odseka za zgodovino pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu; Fotografski arhiv Primorskega dnevnika. Zadruga Primorski dnevnik,Trst. Arhiv mestnega muzeja v Trstu.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

Covre, Pietro: Le dolci "signore del latte". Un ricordo della"donne del contado" che scendevano dall' Altipiano. Il Piccolo. Trieste, 23.1.1991; Favetta, Bianca Maria: Trieste - costumi e mestieri dai documenti dell'Ottocento, Edizioni Fachin, Trieste 1988; Fisher, Ivan: Bazoviško mleko. Razvoj motorizacije je zajel tudi naše mlekarice. (Il latte di Basovizza. Lo sviluppo della motorizzazione ha investito anche le nostre venditrici di latte). Rivista mensile Dan, n.2. Editoriale Stampa Triestina - Zalozništvo tržaškega tiska. Trieste, 1972; Gustin, Vesna: Tema je še bila, ko je zjutraj petelin budil. (Era ancora buio, quando il gallo la mattina ci svegliava). Primorski dnevnik. Trieste, 20.11.1994; Pahor, Ziva: Mlekarice (Le donne del latte), Galeb Mladinska revija, Cooperativa Novi Matajur, Trieste 1998; Šinkovec, Crtomir: Uganka. Ciciban. Revija za šolarje. (Indovinelli. Ciciban. Giornalino per gli scolari), n. 3, novembre 1998, Zalozba Mladinska knjiga (Edizioni Mladinska knjiga). Lubiana, 1998; Trzaško ozemlje: zemljevid s krajevnimi in ledinskimi imeni (Territorio di Trieste: carta geografica con le localita' e i toponimi), Slovenska matica in ZTT (Slovenska matica e Editoriale Stampa Triestina), Lubiana-Trieste 1977; Archivio fotografico del Dipartimento di Storia, Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trieste; Archivio fotografico del Primorski dnevnik, (il quotidiano degli Sloveni in Italia), Cooperativa Primorski dnevnik, Trieste; Civici musei Storia ed Arte di Trieste.

 

Učenci in učiteljice se prisrčno zahvaljujemo vsem, ki so z nami sodelovali in nam pomagali.

Gli alunni e le insegnanti ringraziano di cuore tutti coloro i quali hanno collaborato, aiutato e contribuito alla riuscita ed alla stampa della ricerca.

Posebna zahvala prof. Patriziji Vascotto, ki je raziskavo prevedla v italijanski jezik in prof. Pavletu Merkuju, ki je strokovno pregledal obe besedili.

Si ringrazia particolarmente Patrizia Vascotto per la traduzione e il prof. Paolo Merku' per la revisione finale dei testi.

©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ITALY ( last updated January 28, 2001)
pišite nam/ scriveteci