PREDSTAVITEV

Kazalo Nazaj Naprej

KDO SMO

Smo učenci Celodnevne osnovne šole "Pinko Tomažič" v Trebčah pri Trstu. Na šoli vsako leto raziskujemo pomembne stvari iz naše preteklosti: zgodovino vasi, kolednice in božične običaje, zdravilne rastline, hišna imena in stare šolske predmete. Letos smo prvič sodelovali pri natečaju Zveze prijateljev mladine Slovenije z naslovom Obrt v našem kraju. Odločili smo, da bomo raziskovali mlekarice.


ZAKAJ SMO IZBRALI MLEKARICE

To temo smo izbrali, ker je bilo včasih v Trebčah in v okolici Trsta mnogo mlekaric, ki so vsak dan prodajale mleko v Trst. Nihče še ni raziskoval ali pisal o mlekaricah, zato nismo imeli na razpolago nobene knjige, ampak samo nekaj člankov in fotografij.

Učenci 5. razreda rišejo predmete mlekaric.

KDAJ IN KAKO SMO RAZISKOVALI


Raziskovali smo med poukom, največ pri učnih urah zgodovine. Raziskovali smo štiri mesece, od novembra do aprila.
Nekateri učenci so raziskovali tudi ob sobotah ali nedeljah in med prazniki.
Raziskovalno delo je potekalo tako:
November
V Primorskem dnevniku smo objavili oglas, da zbiramo spomine in predmete o mlekaricah.
Na šolo smo povabili domačina Francka Kralja in ga intervjuvali.
December
Šli smo peš v sosednjo vas Gropado in si ogledali hlev Ivanke Križmančič. Vse smo posneli z videokamero in registratorjem.
Naš sošolec Nicholas je na Opčinah obiskal sosedo Ano Škerlavaj in kravo Saro.
Začeli smo zbirati imena in podatke o mlekaricah v sosednjih vaseh.
Učiteljica Eleonora je prva prinesla star vrč za mleko. Tudi učenci in druge učiteljice so prinesli na šolo stare predmete mlekaric.
Januar
Obiskali smo najstarejšo mlekarico v Trebčah, Stanislavo Kralj, ki je 22. januarja 1999 praznovala 95 let.
Učiteljici Erika in Kristina sta obiskali mlekarico Danico Marc v Borštu.
Februar
Na šoli smo imeli Teden mlekaric. Opisali in razstavili smo vse stare predmete.
Sošolka Veronika je prinesla pismo gospe Olge Tavčar iz Sežane.
Učenci 5.r. so povabili Tinino babico Eleonoro Kralj iz Trebč in jo spraševali.
V šolo smo prinesli "walkmane", poslušali kasete z intervjuji in zapisovali pričevanja.
Tržaški fotograf Mario Magajna nam je poslal fotografije iz svojega arhiva.
Z učiteljico Ano smo pri likovni vzgoji izdelali lutko-mlekarico in jo podarili našim mamam za 8.marec.
Marec
Nekateri učenci so šli na Padriče z učiteljicama Miro in Ano. Tam so srečali njune stare starše in sosede.
V računalnik je vsak učenec vtipkal svoje besedilo.
Učenci 2.r. so pripravili podnapise in ilustrirali spomine mlekarice Olge Tavčar iz Sežane.
Vsak učenec je star predmet oštevilčil, izmeril, narisal in opisal. Vseh je več kot 40.
Časnikarka Neva Lukeš nas je intervjuvala za Primorski dnevnik.
Stare predmete smo predstavili dijakom srednje šole z Opčin.
April
Besedilo smo prebrali, popravili in uredili. Podatke smo prepisali. Uredili smo slike, risbe in fotografije. Fotokopirali smo in sestavili knjigo z naslovom: Vsak dan z mlekom v Trst: mlekarice iz tržaške okolice. Maj Ekskurzija: šli smo peš od Trebč do mesta po poti mlekarice Stane. Svojo raziskovalno nalogo smo ponatisnili v več izvodih. Ob koncu šolskega leta smo s Kulturnim društvom Primorec iz Trebč pripravili razstavo.

Teden mlekaric; učenci 2. razreda predstavijo predmete mlekaric. Trebče, 22. februarja 1999.

KJE SMO RAZISKOVALI IN KOGA SMO SPRAŠEVALI

Intervjuvali smo 9 mlekaric z Opčin, od Banov, iz Trebč, Padrič in Gropade in Boršta. Pričevanja smo posneli na magnetofonski trak. Mlekarica iz Sežane nam je poslala pismo s svojimi spomini. Zbrali smo imena, priimke in druge podatke o 260-ih mlekaricah iz okolice Trsta, in sicer iz Nabrežine, Medjevasi, Slivnega, Prečnika, Zgonika, Saleža, Repniča, Repna, s Cola, z Opčin, od Banov, Ferlugov, Piščancev in Lajnerjev, iz Trebč, Padrič, Gropade, Bazovice, Lonjerja, Boljunca, Mačkolj, kot tudi iz krajev ob meji v Sloveniji, to so: Ponikve, Povir, Plešivica, Žirje, Gorenje, Vrhovlje, Črni kal in Krkavče. Predmeti so iz Repniča, Saleža, od Banov, iz Trebč, Boršta, Lonjerja, Podlonjerja, Breginj, Koludrovce, Prečnika, Sežane, Vipave in z Banjske planote.

TRST IN NJEGOVO ZALEDJE

TRIESTE E IL SUO ENTROTERRA

Zemljevid davčnih okrajev Primorske iz l. 1825.
Mappa dei Comuni catastali del Litorale del 1825.
Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ( last updated April 24, 2000)
pišite nam/ scriveteci

 

Kazalo Nazaj Naprej