ŽIVLJENEJEPIS PINKA ( PINA ) TOMAŽIČA

PINKO TOMAŽIČ se je rodil v Trstu 20. marca 1915.Pinko Tomazic Obiskoval je slovensko zasebno ljudsko šolo pri Sv. Jakobu in trgovski tehnični zavod. Z diplomo knjigovodje in trgovskega izvedenca se je vpisal na ekonomsko fakulteto tržaške univerze. Kot doraščajoč fant je bil leta 1927 priča razpustu vseh slovenskih organizacij. Predvsem ga je takrat prizadela ukinitev mladinskih društev, zato se je kaj kmalu pridružil tistim mladinskim skupinam, ki so vseeno nadaljevale z narodnoobrambnim in sploh antifašistčnim delovanjem. Ko so po prvem tržaškem procesu, dne 6.9.1930, ob 5.43, na gmajni pri Bazovici padli pod streli fašističnih pušk Tomažičevi prijatelji Bidovec, Marušič, Miloš in Valenčič, niso ti streli dosegli svojega ustrahovalnega namena do mladega protifašističnega gibanja. Kot ostali mladinči je tudi Pinko Tomažič nadaljeval z ilegalnim delom. Že leta 1931 zasledimo njegovo ime v poročilih fašistične policije. Junija istega leta je bil sprejet v komunistično mladinsko organizacijo. Leta 1935 mu je zaradi delovanja pretila aretacija in umaknil se je iz Trsta. Svoje študije je nadaljeval v Zagrebu na Ekonomski Visoki šoli, kjer je bil še vedno politično aktiven. Leta 1937 so ga izgnali iz države. Preko Avstrije je skušal priti v vrste španskih republikancev, a so ga na meji aretirali. Po petnajstih dneh je bil zopet na svobodi. Junija istega leta je moral k vojakorn v Piso. Ko je odslužil rok, se je leta 1938 ponovno vpisal na univerzo v Trstu, katero je obiskoval do leta 1940.V tem času se je njegovo delovanje najbolj razmahnilo. Družil se je z delavci in kmeti, zlasti pa z mladino. V teh letih je Tomažič veliko pisal v mladinska lista lskra in Plamen. V svojih člankih je v jasni in preprosti obliki obravnaval narodnostno in socialno tematiko.Njegovo delovanje je pretrgala aretacija 2. junija 1940.S šestdesetimi aretiranci je prišel pred posebno sodišče, ki se je ob priložnosti drugič preselilo iz Rima v Trst.Na procesu, ki se je odvijal od 2. do 14. decembra 1941 je bil Pinko Tomažič zaradi svojega pogumnega obnašanja osrednja osebnost. Skupaj s soobtoženci je v tistih dneh čutil. da nanj gledata vsa Primorska, vsa demokratična italijanska in svetovna javnost.Obsojen je bil na smrt.Pinka Tomažiča so skupaj z Viktorjem Bobkom, lvanom Ivančičem, Simonom Kosom in lvanom Vadnalom ustrelili na openskem strelišču 15. decembra 1941 ob osmi uri in pet minut Imel je komaj 26 let.

Konec

©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ITALY ( last updated April 18, 2002 )
pišite nam/ scriveteci