popis/elenco

Barkovlje


Informator: Aleksander Furlan
Raziskovalka: Kristina Kovačič
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
število
Dnevna
Štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Ana Kocjan Obersnel strina Ančka Bela cesta 272 Barkovlje Sežana 1880? +1942 1942 3 40
2 Ana Oberšnel Furlan Anica uod Oberšnela Bela cesta 272 Barkovlje 1907 + 1989 1937 8 100
3 Franc Ukmar   Barkovlje Vipava 1890 + 1970 1960 2 25
4 Karlo Besednjak Karleto s Stare guare Stara guara 1880 + 1960 1915 2 25
5 Piero Gregorič s Franklovca Franklovec 1907 1948 3 35
6   Cijaki Cijaki