kazalo sommario

POPIS MLEKARIC

IL CENSIMENTO DELLE DONNE DEL LATTE

Na straneh vezanih na ime kraja objavljamo podatke o mlekaricah z raziskovanega območja. Na posameznih razpredalnicah navajamo kraj, ime informatorja in ime učenca, učenke ali učitelja, ki je izvedel popis. Sledijo podatki o mlekaricah, in sicer: lastno ime, hišno ime, bivališce, leto rojstva, zadnje leto prodaje mleka, število krav in dnevna količina mleka.

Le pagine collegate ai nomi delle localita' contengono i dati relativi a tutte le donne del latte operanti sul territorio. In ogni tabella compaiono dapprima le localita', il nome dell'informatore e il nome dell'alunno che ha effettuato il rilevamento. Seguono per ogni venditrice, il nome personale, il nome di famiglia, il paese dove abitava, l'anno di nascita, l'ultimo anno in cui fu in attivita', il numero di mucche, la quantita' giornaliera di latte prodotto.

Opčine/Opicina
Bani/Banne
Ferlugi/Conconello
Piščanci Lajnerji/Sottomonte
Barkovlje/Barcola
Trebče/Trebiciano
Padriče/Padriciano
Gropada
Bazovica/Basovizza
Lonjer/Longera
Repen in Col/Ruppingrande e Zolla
Repnič/Rupinpiccolo

 

Salež/Sales
Nabrežina/Aurisina
Medja vas/Medeazza
Slivno/Slivie
Prečnik/Precenicco
Boljunec/Bagnioli della Rosandra
Mačkolje/Caresana
Črni kal in Krkavče
Povir, plešivnica, Žirje in Gorenje
Vrhovlje
Ponikve
Žirje

©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ITALY ( last updated January 28, 2001)
pišite nam/ scriveteci