popis/elenco

Bazovica


Informatorja: Alojz Krizmančič in Karla Petirossi
Raziskovalca: Jasmina Znidarec, 5.r. in Luka Kralj, 2.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajal
Število
Dnevna
Štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Štefanija Križmančič Županova Bazovica 32 1922 1985 10 150
2 Sabina Fonda Volkova Bazovica 86 1927 1985 9 135
3 Edvard Grgič Županov Lovretov Bazovica 176 1908 1980 11 160
4 Vincent Križmančič Šajsnikov Bazovica 208 1915 1980 10 150
5 Miroslav Žagar Ciletov Bazovica 22 1922 1996 8 100
6 Marija Ražem Pečar Tončetova Bazovica 115 1914 1985 5 65
7 Malka Renčelj Matičetova Bazovica 1922 1983 6 75
8 Amalija Renčelj Mičetova Bazovica 56 1912 1983 5 65
9 Avguštin Fonda Gomabačev Bazovica 1914 1985 11 160
10 Milka Vodopivec Medvedova Bazovica 1922 1980 5 65
11 Marija in Danica Marc Vojkove Bazovica 163 1925 1935 1973 4 55
12 Zdenka Križmančič Totnove Bazovica 55 1920 1950 5 60
13 Svetka Grgič in Ivan Marc Čukove Bazovica 80   1965 6 70
14 Zorko Grgič Šemčev Bazovica 119   1963 9 110
15 Edvard in Anica Grgič Čedinove Bazovica 17 1931 1986 6 90
16 Zofija in Zorka Ražem Pakelčove Bazovica 1933 1980 11 140
17 Andrej in Štefanija Križmančič Frlinove Bazovica 75 1925 1950 11 140
18 Marija Marc Froncova Bazovica 181 1913 1973    
19 Magda Mužina Froncova Bazovica 181 1940 1973    
20 Ludvik Križmanč Ježinove Bazovica 141        
21 Sandra Križmančič Ježinove Bazovica 141 1936      
22 Rosa Križmančič Lajtova Kosovelova - Bazovica 1924      
23 Marija Pelan Tinetove Bazovica        
24 Silvestra Ražem Kraljeva Bazovica 82