popis/elenco

Boljunec


Informatorka: Zora Kofol
Raziskovalec: Matia Mosenich, 3.r
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
število
Dnevna
Štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Zora Kofol pri Tomanu Boljunec 1898 1972 4 70 - 80
2 Marija Gorenc pri Gorencu Boljunec 1909 1962 4 30- 40
3 Cveta Zobec pri Nincu Boljunec 1907 1973 4 50 - 60
4 Olga Boronda pri Borondotu Boljunec 1916 1972 3 30 - 40