popis/elenco

Ferlugi


Informator: Lidija Ferluga Ferluga
Raziskovalca: Peter Kovačič, 1.r. in Nikolaj Kovačič, 5.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
prodajala
Število
Dnevna
Štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Antonija (Tuona) Zlobec Zlobčeva Ferlugi 4 1877 1938 3 35
2 Francka Bandelj Ferluga Zajčeva Ferlugi (505 stara) 1892 1956 2 25
3 Ana (Neta) Ferluga Ferluga S Kave Ferlugi 1893 1938 4 50
4 Ana (Netka) Maver pr Maverjeh Ferlugi 1893 1965 1,2 20
5 Ivanka Maver Andolšek Andolškava Ferlugi 1815 1965 1 15
6 Marija Ferluga Močnik uod Muočnika Ferlugi 55 1896 1947    
7 Bruna Močnik Plesničar uod Muočnika Ferlugi 55 1929 1960? 3 35
8 Katarina (Katka) Ferluga Čok uod Miete Ferlugi 6 ? 1896? 1960    
9 Lilijana Čok Antler uod Miete Ferlugi 6 ? 1939 1973 2 25
10 Francka (Fani ) Čebulec Čebulcava Ferlugi 8? 1872 1935 2,3 40
11 Ana šantla Ana Ferlugi   1935 2 25
12 Olga Brišček Gerbinova od Banov Ferlugi        
13 Francka (Fani) uod Romanota brez roke Ferlugi