popis/elenco

Gropada


Informatorka: Elena Krizmančič
Raziskovalci: Amerigo Cecotto, 2.r, Jessica Krizmancic, 2.r. in Matteo Bellini, 4.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Marija Kralj Blunk't'va Gropada 79 1934   4 30
2 Ivanka Križmančič Škofova Gropada 1933   6 60
3 Antonija Križmančič Komarnova Gropada 30 1921   4 45
4 Marija Calzi Gospud'va Gropada 35 1924   5 55
5 Marička Milkovič Klompinava Gropada 87 1993   10 100
6 Svetka Gojča Juljetova Gropada 49 1909   5 50
7 Marija Calzi Pickotova Gropada 73 1905   5 50
8 Angela Mužina Murlatova Gropada 90 1909   7 75
9 Kristina Mužina M'tjušk'va Gropada 65 1902   5 55
10 Marija Čok Lazarva Gropada 24 1933   4 45
11 Ivanka Calzi Škofova Gropada 98 1933 1998 4 45