popis/elenco

Lonjer


Informatorki: Marija Gombač in Angela Čok
Raziskovalka: Vlasta Cok
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
Do leta
krav
količina mleka (l)
1 Marija Gombač Trčave Lonjer 291/1 1930 1985 5, 7 75-100
2 Jelka Kjuder s Kave Lonjer 430 1916   2 25
3 Cecilija in Jadranko Kakovič Strljctave Lonjer 354 1908   3 35
4 Ana Gombač Trčave Lonjer 420 1915   2  
5 Gašper Čok G šparjeve Lonjer 287     3 20
6 Štefanija Lorenzi Karjuolcne Lonjer 336     2  
7 Antonija Nina Kjuder Bu'rjave Lonjer 280       20
8 Milka Čok Ti'načatave Lonjer 408   1987    
9 Angela Čok Županove Lonjer 422 1936 1989 3
10 Emilija Čok pr Čune Lonjer 404   1960 3 12, 15
11 Karlina Čok Peri'nave Lonjer 276     2  
12 Amalija Čok z Vrtače Lonjer 434     2
13 Milan Pertot pr Ti'jate Lonjer 274     2  
14 Edi Glavina Šafkaneve Lonjer 255 1936 1983 5