popis/elenco

Medja Vas


Informatorka: Natuška
Razislovalec: Alberto Antoni, 4. r.
Zap.
Ime in
Hišno
Bivališče
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
 
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Pahor Perdec Marija Blažinovi Medja vas 14 1931 1959 40 250
2 Mario Penarčič Lahovi Medja vas 21 1934 1999 10 90
3 Marija Pernarčič od Bortola Medja vas 7 1929 1962 4 15
4 Mavrica Radetič Tonkovi Madja vas 10 1949 1998/99 6 35
5 Nela Legiša od Nele Medja vas 17 1912 1984 5 25/30
6 Elvira Pernari Antoni Paluni Medja vas 2 1936 1981 3 15
7 Leopold Radetič Tonkov Medja vas 10 1936 1970 10 40 / 50