popis/elenco

Nabrežina


Informator: Zdravko Caharija
Raziskovalka: Tajda Milič, 3.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Karolina Radovič Radovič Nabrežina vas 1895 1975 2 20
2 Elizabeta Caharija Uduvni Nabrežina 9 1896 1974 3 30
3 Olga Caharija Pečinčevi Nabrežina 1899 1970 2 20
4 Lidija Caharija Palirjeva Nabrežina 1905 1980 2 18
5 Herminija Pertot Kolaukni Nabrežina 1905 1980 3 32
6 Zdravko Caharija Babčev Nabrežina 1928 1989 2 20