popis/elenco

Padriče


Informatorka: Silvestra Zagar Grgič
Raziskovalca: Vanja Veljak, 5.r. in Matteo Bellini, 4.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka(l)
1 Silvestra Žagar Šk pčeva K'pt nova Padriče 42 1920 1960 3 60
2 Lidija Grgič Mark'tva Padriče10 1924   2 10
3 Tonca Grgič Mark'tva Padriče 4 1890   5 25
4 Milka Grgič Mark'tva Padriče 4 1924 1949 5 25
5 Marička Grgič Žvenkva Padriče 52 1908 1960 3 15
6 Marija Žagar Grgič in Mihael Grgič M'c'va Padriče 56 1888 in 1888 1954 6 80
7 Marija Počkar Grgič in Milan Grgič M'c'va Padriče 56 1923 in 1921 1967 4 50
8 Valerija Grgič s Kota Padriče 45 1914   2 10
9 Milija Grgič B'kčeva Padriče 43 1914 1960 3 15
10 Rožina Grgič K'ptanova Padriče 42 1910      
11 Tonca Mahnič Bu'nfčeva Padriče 7     2,3 10, 15
12 Marija Hrovatin Kalc Kraljeva Padriče 29 1911   3 15
13 Milka Taučer Grgič T'gu'rnjeva Padriče 23 1906   4 20
14 Marija Kalc Grgič M'c'va Padriče 47 1908   3 15