popis/elenco

Ponikve


Informatorka: Ivanka Jazbec
Raziskovalka: Martina Jazbec, 1.r
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Ivanka Jazbec pri Žernikovih Ponikve 13 1930 1999 2 15
2 Milka Gulič Bizlovi Ponikve 2 1931 1999 2 7
3 Darinka Gec Bšinkni Ponikve 41 1945 1999 3 35
4 Marica Fabjan pri Zegovih Ponikve 9 1928 1997 2 20
5 Merica Zobec pri Peganovih Ponikve 8 1950 1992 1 8
6 Angela Pegan pri Jeričevih Ponikve 30 1935 1992 2 20