popis/elenco

Povir, Plešivice, Žirje in Gorenje


Informatorka: Marija Perhavec
Raziskovalec: Andrea Skerlavaj, 5.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Justina Perhavec Šoncovi Povir 58 1905 1933 2 20
2 Marija Serjanova Serjanovi Povir 18 1900 1933 4 35
3 Ančka Štok Kovačevi Povir 74 1900 1933 3 15
4 Katra Štok Kovačevi Povir 12 1900 1933 5 40
5 Tonček Štok Mihotovi Povir 11 1880 1933 6 20
6 Pavla Štok Mihelovi Povir 72 1914 1933 6 30
7 Frančiška Orlek Orlečanova Plešivica 7 1904 1945 4 15
8 Johana Orlek Orlečanova Žirje 74 1904 1933 3 15
9 Zofka Šuk Pošukovi Gorenje 6 1908 1933 4 20
10 Lara Kocjan Kocjanova Žirje 9 1902 1933 20 60
11 Pina Požar Kariževa Povir 19 1912 1933 3 10
12 Lojzka Požar Požarjeva Povir 19 1900 1933 2 5
13 Johana živec Mandrnavi? Povir 20 1902 1933 4 15
14 Johana Vlaš Makočjavi Povir 21 1902 1933 4 15 ?
15 Francesco Mahnič Polkovi Povir 22 1888 1933 5 20
16 Alberto Revec Rebni Povir 14 1900 1933 6 20
17 Francesco Miklac Čekovinavi Povir 53 1900 1933 6 20
18 Andrea Mahnič Štampivana Povir 52 1914 1933 10 30
19 Sonja Beker Komarjeva Povir 54 1936 1976 4 10
20 Miha Župnik Farovž Povir 14 1880 1941 5 20