popis/elenco

Prečnik


Informator: Luciano Sardoc, Prečnik
Raziskovalec: Sebastiano Sardoc, 3.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Gizela Svetlič Sardočevi Prečnik 1905 1965 2 20-30
2 Marija Šemec Šiemčevi Prečnik 1912 1990 5 50
3 Zora Brana Vardatovi Prečnik 1910 1970 2 , 3 20 - 30
4 Draga Paulina Kamarni Prečnik 1922 1996 2 20
5 Rožina Adamič Zbodavi Prečnik 1902 1960 3 30