popis/elenco

Repen in Col


Informatorki: Jelka Guštin in Marija Guštin, Repen 72
Raziskovalec: Ervin Taucer, 4.r
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
Pavla Guštin Starešineva Repen 71? 1905 + 1960 4 20
Tereza Bizjak Ta Dulnjeve Col 10 1906 1965 10 50
Zofija Križman Štefkove Repen 34 1911 1940 3 15
Marija Milič Čeledinova Repen 49 1923 1946 4 20
Luiza Ravber Lovriževa Repen 2 1923 1947 4 20
Marija Guštin Stršineva Repen 71 1929 1951 4 20
Emilija (Milija) Purič Lazerjeva Repen 5 1913 1943 3 10
Marija Mulič Mouličeva Repen 48 1916 1947 3 10
Vera Škabar Tropčeva Repen 20 1928 1947 3 10
Luiza Purič Braščeve Repen 9 1905 1940 2 7