popis/elenco

Repnič


Informatorka: Boška Milič
Raziskovalec: Nikolaj Kovačič, 5.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Avgustina Škabar Huslovi Repnič 32 1894 1937 3 30
2 Marija Milič Foklevi Repnič 21 1895 1940 3 30
3 Jožefa Petelin Palčetevi Repnič 20 1897 1940 2 20
4 Zora Zenič Ženčevi Repnič 17 1910 1950 4 40
5 Lojzka Križman Stibeljevi Repnič 11 1903 1950 4 40
6 Štefanija Raubar Žigonovi Repnič 10 1906 1940 3 30
7 Roza Milič Vrabčevi Repnič 8 1913 1950 4 40