popis/elenco

Salež


Informatorki: Majda Razem in Silva Perčič
Raziskovalca: Karin Januzzi 3.r in Marko Iscra Skerl, 4.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Jušta Kodram Zvrhkovi Salež 49 1901 1960 5 30
2 Ana Lavrenčič Budinovi Salež 32 1891 1950 3 15
3 Mara Milič Gurni Salež 47 1905 1950 3 20
4 Svetozara Vodopivec Škrljevi Salež 35 1922 1965 4 30
5 Marija Milič Cdkuotovi Salež 7 1916 1952 5 25
6 Marija Kocman Zbtjgni Salež 18 1905 1950 4 30
7 Amalija Škrk Vnčunovi Salež 33 1889 1949 8 40
8 Marija Furlan Frlanovi Salež 50 1927 1962 3 15
9 Angela Vodopivec Lorkovi Salež 51 1903 1950 6 40
10 Ivanka Budin Frlanovi Salež 24 1910 1948 10 50
11 Marija Milič Kraljevi Salež1 7 1892 1950 4 20
12 Ivanka Milič Tivni Salež 38 1914 1950 3 15
13 Alojzija Vodopivec Brstkovni Salež 30 1901 1948 4 20
14 Karolina Simoneta Bštjanovi Salež 43 1900 1949 4 20
15 Milka Perčič Boštjanova Salež 43 1924 1969 4 20
16 Karolina Ostrouška Gurni Salež 47 1935 1958 3 20