popis/elenco

Slivno


Informatorka: Tercon Vida, Slivno
Raziskovalec: Sebastiano Sardoc, 3.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Vida Terčon Pierčevi Slivno 22 1936 1997 3 , 4 20
2 Angela Kralj T'Srednjevi Slivno 8 1925 1998 2 10 - 15
3 Alberta Kralj T'Gurnjevi Slivno 12 1907 1973 2 10 - 15
4 Cvetka Grassi Miličevi Slivno 7 1922 1980 2 10 - 15
5 Lidja Kralj T'Dolnjevi Slivno 9 1933 1995 2 10 - 15
6 Ana Kralj T'Gornjevi Slivno 12 1930 1990 3 20
7 Rozalija Masten Filipovi Slivno 32 1911 1982 2 10 - 15
8 Jolanda Legiša Legiševi Slivno 30 1928 1978 2 10 - 15
9 Milka Milič Tomaževi Slivno 24 1939 1988 1 08 - 10
10 Dragica Rebula Trobčevi Slivno 6 1949 1992 1 , 2 12 - 15
11 Marija in Simon Kralj Karnjelevi Slivno 25 1907 1980 1 , 2 8 - 10