popis/elenco

Vrhovlje


Informatorka: Marica (Vrhovlje)
Raziskovalka: Veronika Krizman, 2.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Frančiška Križman Stojkovič Županova Vrhovlje 12, Sedaj 22   1939 3 30
2 Marija Ravbar Križman Čotovi Vrhovlje 27, Sedaj 14   1942 3 25