popis/elenco

Žirje


Informatorka:Škrk Stanislava rojena Kuret iz Žirij št. 3
Raziskovalec: Marko Kosmač
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
količina mleka (l)
1 Johana Seražin Čačerjeva Žirje 11 1892 1945 3 20
2 Lovrenc Kuret Ferjanov Žirje 18 1891 1945 4 50
3 Karlo Benčina Pirotov Žirje 22 1892 1945 4 50
4 Johana Kocjan Lukcova Žirje 24 1882 1945 3 30
5 Tina Kocjan Šamkova Žirje 24 1880 1945 3 30
6 Franca Čeh Trskova Žirje 13 1902 1945 2 20