VSAK DAN Z MLEKOM V TRST
MLEKARICE IZ TRŽAŠKE OKOLICE

logosolatomazic

OGNI GIORNO COL LATTE A TRIESTE
LE DONNE DEL LATTE NEI DINTORNI DI TRIESTE
web site:www.go.to/kras

mlekarice

Mlekarice gredo v Trst Narisala Mija Kalc/ Le donne del latte vanno a Trieste . Disegno di Mija Kalc

©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ITALY ( last updated October 8, 2000) web site: www.geocities.com/solatomazic www.go.to/solatomazic
pišite nam/ scriveteci

Slovenski zamejski spletni prstan PREJSNJI NAKLJUCNO SEZNAM NASLEDNJI SZSPRSTAN