priznanje-premiologosolatomazic
Didaktično ravnateljstvo na Opčinah 
Celodnevna osnovna šola Pinka Tomaziča    Trebče - Trst 
 VSAK DAN Z MLEKOM V TRST 
MLEKARICE IZ TRŽAŠKE OKOLICE 


Pojdi na kazalo

Direzione Didattica di Opicina 
Scuola Elementare a tempo pieno "Pinko Tomažič" Trebiciano - Trieste 
 OGNI GIORNO COL LATTE A TRIESTE 
LE DONNE DEL LATTE  NEI DINTORNI    DI TRIESTE


Vai al sommario


CELODNEVNA OSNOVNA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM "PINKO TOMAŽIČ" TREBČE 33 - 34012 TRST - ITALIJA

SCUOLA ELEMENTARE A TEMPO PIENO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA "PINKO TOMAŽIČ" TREBICIANO 33 - 34012 TRIESTE - ITALIA

Raziskovalno nalogo so pripravili učenči / La ricerca e'stata condotta dai seguenti alunni

1. razred / classe I

Kevin Carli, Lara Iscra Skerl, Martina Jazbec, Peter Kovačič, Elisabetta Kralj, Ivana Ruzzier, Elena Stancich, Lorena Sushmel, Gregor Šilovič

2. razred / classe II

Amerigo Cecotto, Luka Kralj, Nicol Kralj, Veronika Krizman, Jessica Krizmancic, Raja Peric, Simon Sivitz Košuta

3. razred / classe III

Marianna Fina', Karin Iannuzzi, Tajda Milič, Mateja Milkovic, Matia Mosenich, Sebastiano Sardoc, Annette Skerlavaj, Jakob Šček

4. razred / classe IV

Alberto Antoni, Matteo Bellini, Nicholas Corbo, Eva Fučka, Marko Iscra Skerl, Carlo Dario Stojkovič, Ervin Taucer

5. razred / classe V

Peter Carli, Mija Kalc, Nikolaj Kovačič, Tina Kralj, Andrea Škerlavaj, Jernej Šek, Vanja Veljak, Jasmina Žnidarec

5. razred, šolsko leto 1999/2000 / classe V, anno scolastico 1999/2000

Caterina Pauluzzi e Kristian Mezzaroba

Mentorstvo / Coordinamento

učiteljica - insegnante Erika Kraljič (2. r. - cl. II) učiteljica - insegnante Kristina Kovačič (4. in 5. r. - cl. IV e V)

Pri raziskovanju in zbiranju so sodelovale še učiteljice Alla ricerca e alla raccolta dati hanno collaborato anche le insegnanti

Vladimira Grgič, Anna Palcich, Eleonora Zupancich, Xenia Cante, Daria Berce, Barbara Boneta, Vlasta Cok, Giorgina Pisani, Sonja Bukavec, Elizabeta Stopar in Monica Cufar

Navodila za izdelavo lutke so nastala pod mentorstvom učiteljice Anne Palcich. L'elaborazione dei pupazzi e'stata guidata dall'insegnante Anna Palcich.

Uredila /A cura di Kristina Kovačič

Prevod / Traduzione prof. Patrizia Vascotto

Besedili pregledal / Revisione dei testi prof. Pavle Merku'

Oblikovanje / Impaginazione Peter Furlan

Web editor Robert Kovačič

Naslovnica: Mlekarice gredo v Trst. Narisala Mija Kalc In copertina: Le donne del latte vanno a Trieste. Disegno di Mija Kalc


©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ITALY ( last updated May 1, 2000)
pišite nam/ scriveteci
logosolatomazic