OŠ Pinka Tomažica, Trebce pri Trstu: Vsak dan z mlekom v Trst-mlekarice iz tržaške okolice
mentorici: Erika Kraljic in Kristina Kovačič
Raziskava učencev osnovne šole iz Trebč je nekaj posebnega. Najprej po svojem metodološkem pristopu - nad tem so bili najbolj navdušeni muzealci v naši komisiji - , potem pa tudi po izredno nizki starosti ucencev, saj so v raziskavi sodelovali ucenci od drugega do petega razreda, torej od osmih do desetih let starosti. To je še en dokaz, da komisija upošteva vse dejavnike pri nastajanju posameznih raziskav, tako krajevne možnosti, intelektualne sposobnosti mladih raziskovalcev, izvirnost pri izbiri tematike, metodološkega pristopa kot tudi samo predstavitev rezultatov. V raziskavi so upoštevali vse kar se tice dejavnosti tržaških mlekaric, to je kmetic iz tržaške okolice, ki so stoletja na zelo podoben nacin vsak dan nosile prodajat mleko v mesto. Pisni izdelek popisuje najširšo problematiko v zvezi z živinorejo in preživetjem na tržaškem podeželju pred velikimi spremembami po drugi svetovni vojni. Vkljucuje anekdote v zvezi z mlekaricami, predstavlja podobo mlekaric na starih fotografijah in njihova oblačila, kakor so jih narisali mladi raziskovalci po pripovedovanju še živih mlekaric. Raziskavo dopolnjujejo še popis mlekaric po posameznih vaseh tržaške okolice, ki so prodajale mleko v prvi polovici stoletja, katalogni popis predmetov, ki so jih ucenci zbrali za razstavo, in ilustracije posameznih dogodkov ali obicajev, ki so jih pripravili ucenci drugega razreda. Raziskava temelji predvsem na zbranih pricevanjih, spominih in predmetih, ki so jih ucenci s pomocjo mentoric zbrali, in daje raziskavi posebno vrednost, ter na ogledih krajev, o katerih so poslušali spomine, na fotografskem gradivu, upošteva pa seveda tudi dostopno literaturo o tej dejavnosti. Vsi viri informacij so na koncu vestno navedeni, iz naloge pa je tudi razvidno kaj in kako je kdo delal, kar je za ocenjevalno delo komisije zelo dobrodošlo. nazaj
Ervin Dolenc