PODATKI O ŠOLI

URADNI NAZIV:

Državna osnovna šola s slovenskim učnim jezikom Pinko Tomažič
Scuola elementare statale con lingua d'insegnamento slovena

 

Obiskovanje osnovne šole je obvezno od 6. leta starosti in traja pet let. Slovenske šole so uradno priznane in enakovredne italijanskim. Večino slovenskih šol na Tržaškem je zaščiten z Londonsko spomenico (iz l. 1954), toda zaradi nizkega števila učencev jim še vedno grozi združitev ali zaprtje. Naša šola je začela delovati že leta 1868, torej pred 130-imi leti. Leta 1978 je bila poimenovana po tržškem Slovencu in antifašistu Pinu Tomažiču. Naša šola je edina slovenska šola s celodnevnim poukom na območju Občine Trst.

O ŠOLI

Naslov: Celodnevna osnovna šola Pinka Tomažiča, Trebče 33 - 34012 TRST ITALIJA Telefon: ++39/040/214-300 fax:++39/02/700-432-189
E-MAIL :   solatomazic@yahoo.com

Ravnateljstvo:

Didaktično ravnateljstvo na Opčinah
Nanoški trg 2
34016 OPČINE
TRST ITALIJA
Telefon: ++39 / 040 / 211-119

Ravnateljstvo združuje še 6 osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v okoliških vaseh, in sicer: v Bazovici, Gropadi, na Opčnah, Colu, Proseku in v Križu.

  RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Med šolskim letom se redno srečujemo na roditeljskih sestankih in na govorilnih urah ob zaključku vsakega dvomesečja. Za dodatne individualne razgovore se starši predhodno najavijo posamezni učiteljici.

 

ŠOLSKI KOLEDAR

2000/2001

Dejavnosti in seznam učiteljic

Ocenjevalna obdobja

1. polletje od 15. septembra do 31. januarja

2. polletje od 1. februarja do 9. junija

Prosti dnevi

vse sobote in nedelje
1. november
3. november
8. december
6. januar
25. aprila
1. maj
2 prosta dneva (2.nov. in 30 apr.)

Počitnice

božične od 22. decembra do 5. januarja
velikonočne .........

Dnevi s poukom in proslavo

oktober:

november: poklon padlim za svobodo in počastitev Pinka Tomažiča

december: miklavževanje z otroškim vrtcem, koledovanje in božičnica in predstavitev CD-ja (zgoščenke)

januar:

februar: dan slovenske kulture, pustovanje po vasi

marec:

april: športni dan, srečanje s pobrateno šolo na Prestranku .

maj: bralna značka, sodelovanje na prireditvi v parku Škocjanske jame ob svetovnem dnevu naravnih parkov

junij:

ŠOLSKA PREHRANA

Šolska kuhinja v Bazovici pripravlja kosila za vrtec in osnovno šolo. Jedilnik sestavljajo zdravi in dietetični obroki, primerni za otroke.

KAJ VAM NAŠA ŠOLA ŠE NUDI?

 

RAZPORED ŠOLSKIH UR    

1. ura 
8.15 - 9.05
2. ura 
9.05 - 9.55
  odmor malica 9.55 - 10.15
3. ura
10.15 - 11.15
4. ura
11.15 - 12.15
kosilo in vodena rekreacija 12.15 - 13.15
5. ura
13.30 - 14.15
6. ura
14.15 - 15.00
odmor 15.00 - 15.15
7. ura
15.15 - 16.15


  

PREDMETNIK (okvirni, za vse razrede)  

učni predmet

ure na teden

slovenski jezik

6

italijanski jezik

5

matematika

5

angleški jezik

3

zgodovina

2

zemljepis

2

naravoslovje

2

družboslovje

2

likovna vzgoja

2

gibalna vzgoja

2

glasbena vzgoja

2

verouk oziroma alternativne dejavnosti

2

vzgojne dejavnosti in bivanje na šoli

5

skupaj

40

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI V ŠOLSKEM LETU 1999/2000

Bralna značka
Športni dan
Smučanje (petošolci)
Plavanje
Natečaj Julius Kugy
Likovni natečaj revije Galeb in Pastirček
Razstava šolskih glasil /Zavod RS za šolstvo /OŠ Celje
Sodelovanje na XXXII srečanju mladih zgodovinarjev Slovenije
Sodelovanje pri evropskem projektu PHARE "Reka Reka - od izvira do izliva"SREDSTVA ZA BOLJŠE DELOVANJE ŠOLE

Zaradi pomanjkanja sredstev za nakup pisarniških in drugih pripomočkov, knjig in drugega gradiva, so dobrobošli razni prispevki in darovi, ustanov, knjižnic, bančnih zavodov, staršev in posameznikov. Poslužujemo se tudi raznih oblik za zbiranje sredstev, kot so koledovanje po vasi, oglaševanje v občilih, prodajne razstave in posamezne akcije.

ŠOLSKI ORGANI

RAVNATELJICA:

dipl. ped. Stanislava Sosic
Urnik ravnateljstva: ponedeljek 9.00 - 10.00
prvi ponedeljek v mesecu 15.00 - 16.00
torek in sreda 9.00 - 11.00
petek 11.00 - 12.00
Urnik tajništva: vsak dan 10.00 - 12.00
sreda 14.30 - 15.30


Šolski red

V ŠOLO NE SODI:

grafico

Število ucencev v letih

 

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

 

Prva stopnja

1. razred

7 učencev

2. razred

12 učencev


Druga stopnja

3. razred

9 učencev

4. razred

7 učencev

5. razred

8 učencev

Skupno število učencev: 43

Število oddelkov: 5

 

V Trebčah je tudi OTROŠKI VRTEC za otroke od 3. do 6. leta starosti, ki deluje od 8.00 do 16.00.


©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ITALY ( last updated October 11, 2000) website: http://www.geocities.com/solatomazic
pišite nam/ scriveteci

 

 

1