©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste www.go.to/solatomazic ( last updated January 28, 2001)
pišite nam/ scriveteci

KAZALO
 • PREDSTAVITEV
 • RAZISKAVA
  • Poklici nekoč
  • Krave
  • Imena
  • Ukazi
  • Teliček
  • Zakol krave
  • Domače živali
  • Sejem v Sežani
  • Ograda
  • Gmajna
  • Njiva
  • Kali v Trebčah
  • Hlev
  • Kovačnica v Gropadi
  • Sv.Anton Puščavnik
  • Senik
  • Seno
  • Krma
  • Škaf
  • Nega goveda
  • Vprega
  • Molža
  • Molzni stroj
  • Mleko
  • Maslo
  • Skuta
  • Otroci
  • Paša
  • Otroci na paši
  • Bolezni
  • Živinozdravnik
  • Zavarovalnica
  • Kraja krav
  • Mlekarice
  • Plenjer
  • Svitek
  • Vrči
  • Mere
  • Čiščenje posode
  • Prevažanje
  • Bisaga
  • Voziček
  • Pot
  • Oblačila
  • Odjemalci
  • Plačilo
  • Kontrola in kazni

logosolatomazic